Kwaliteit

Wij werken op de door u gewenste tijden, zodat de industriële processen optimaal door kunnen gaan. Met goed opgeleid personeel, een kritisch oog, goed materieel en optimale processen voor de diverse werkzaamheden realiseren we de door u gewenste kwaliteit.

Planning

Voor iedere opdrachtgever stellen we een reinigingsplan op, dat we borgen in gedetailleerde en geïllustreerde werkprogramma’s. Hierin staan onder andere welke zaken gereinigd moeten worden, op welke manier, met welke reinigingsmiddelen en de frequentie waarmee het betreffende item moet worden gereinigd.

Daarnaast hebben we een nieuw management tool app tot onze beschikking , waarin voor opdrachtgevers en medewerkers van Pro Aktief Services duidelijk staat vermeld wat, hoe, en met welke frequentie reinigingen moeten plaatsvinden. Hiermee maken wij inzichtelijk wat de status is van deze schoonmaakwerkzaamheden, zodat klanten de controle en het overzicht kunt houden.

Borging

Industriële reiniging en desinfectie wordt bij Pro.Aktief Services uitgevoerd volgens de voor de voedingsmiddelenindustrie belangrijke HACCP-, ISO-, IFS- en BRC-normen. Door deze borging weten onze medewerkers welke reinigingsprocedure er gevolgd moet worden om tot een optimaal resultaat te komen, en u weet als opdrachtgever exact wat u van ons mag verwachten. Wij besteden veel zorg en aandacht aan het opleiden van onze medewerkers, zowel intern als extern. Zo houden wij de kwaliteit van onze dienstverlening altijd op het hoogste niveau. Tevens zijn wij continu actief in het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe schoonmaakmethoden én schoonmaakmaterialen om bij te dragen aan een kwaliteitsverbetering en kostenbesparing van onze dienstverlening voor u als opdrachtgever.

Hygiëne

Schoon is bij ons dus ook echt Schoon. Als er een branche is waar strenge veiligheids- en hygiëne eisen gesteld worden, dan is het wel de voedingsindustrie. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op de kwaliteit en de veiligheid van de voedingsmiddelen zelf, maar uiteraard ook op de omgeving waar deze voedingsmiddelen en -ingrediënten geproduceerd en verpakt worden. De hygiëne in deze ruimtes is onderhevig aan strenge wet- en regelgeving, maar ook aan specifieke eisen die afnemers van deze producten stellen bovenop de wettelijke verplichtingen. Een betrouwbare, professionele partij dat op de hoogte is van de geldende regels is daarom een must.

Kennis, betrokkenheid en passie voor het vak